Επιλογή Σελίδας

Συμμετοχή/Εγγραφή στην εξ αποστάσεως εξέταση στη Φυσικοχημεία ΙΙΙ (Οκτώβριος 2021)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙΙ_11-10-2021

Η εξέταση στη Φυσικοχημεία ΙΙΙ θα λάβει χώρα εξ αποστάσεως σύμφωνα με το πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9:00.

Οδηγίες – Προϋποθέσεις:

Η είσοδος-εγγραφή στην αντίστοιχη αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει με βάση τον αριθμό μητρώου αποκλειστικά μέσω του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών, το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 7-10-2021, ώρα 14:00. Η προθεσμία είναι οριστική και δεν πρόκειται να ανανεωθεί! Αυτό γίνεται επειδή θα πρέπει να οργανωθούν οι αίθουσες και η διαδικασία της επιτήρησης.

 

Όνομα Αίθουσας Εξέτασης: Εξέταση_ΦΧΙΙΙ_111021_μονά

Κωδικός εγγραφής για όσους έχουν μονό αριθμό μητρώου:  3so0lui

 

Όνομα Αίθουσας Εξέτασης: Εξέταση_ΦΧΙΙΙ_010721_ζυγά

Κωδικός εγγραφής για όσους έχουν ζυγό αριθμό μητρώου:  wa1pqdq

 

Οι φοιτητές πρέπει να συνδεθούν μέσω Η/Υ που διαθέτει σύνδεση σε Internet, μικρόφωνο και κάμερα. Η κάμερα και το μικρόφωνο θα πρέπει να είναι ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Όσοι αρνούνται τη χρήση της κάμερας ή δεν διαθέτουν κάμερα ή είναι αδύνατη η χρήση της λόγω τεχνικών προβλημάτων οφείλουν να επικοινωνήσουν με το διδάσκοντα μέσω email για να οριστεί η εξέτασή τους προφορικά.

Την ημέρα της εξέτασης, η είσοδος των φοιτητών στην αντίστοιχη αίθουσα εξέτασης θα πρέπει να γίνει με τον παραπάνω κωδικό, από 09:00 ως 09:15. Η δυνατότητα εισόδου θα κλείσει στις 09:30.

Μεταξύ 09:30 και 10:00 θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών. Ο έλεγχος ταυτοποίησης μπορεί να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, όποτε αυτό ζητηθεί, μέσω επίδειξης της φοιτητικής ταυτότητας στους επιτηρητές μέσω της κάμερας του υπολογιστή.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους:

Τη φοιτητική τους ταυτότητα και κατά τη διάρκεια όλης της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι, διαφορετικά θα εξαιρούνται της εξέτασης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από την κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr), όπου έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

Πρόσθετες πληροφορίες θα αναρτηθούν στο chat της ομάδας της εξέτασης.

 

Ο διδάσκων του μαθήματος

Α. Καλαμπούνιας