Επιλογή Σελίδας

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙΙ_23-09-2020

Η τελική εξέταση στη Φυσικοχημεία ΙΙΙ θα λάβει χώρα εξ αποστάσεως σύμφωνα με το πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020, στις 09.00 π.μ.

Οδηγίες – Προϋποθέσεις:

Η είσοδος-εγγραφή στην αντίστοιχη αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει με βάση τον αριθμό μητρώου αποκλειστικά μέσω του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών, το αργότερο μέχρι και την Τρίτη, 22-09-2020, ώρα 14:00. Η προθεσμία είναι οριστική και δεν πρόκειται να ανανεωθεί.

 

Όνομα Αίθουσας Εξέτασης: Εξέταση_ΦΧΙΙΙ_230920_μονά

Κωδικός εγγραφής για όσους έχουν μονό αριθμό μητρώου:  lpfjn2k

 

Όνομα Αίθουσας Εξέτασης: Εξέταση_ΦΧΙΙΙ_230920_ζυγά

Κωδικός εγγραφής για όσους έχουν ζυγό αριθμό μητρώου:  i171t9r

 

Οι φοιτητές πρέπει να συνδεθούν μέσω Η/Υ που διαθέτει σύνδεση σε Internet, μικρόφωνο και κάμερα. Η κάμερα και το μικρόφωνο θα πρέπει να είναι ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.

Την ημέρα της εξέτασης, η είσοδος των φοιτητών στην αίθουσα εξέτασης θα πρέπει να γίνει με τον παραπάνω κωδικό, από 09:00 π.μ. ως 09:15 π.μ.  Η δυνατότητα εισόδου θα κλείσει στις 09:30.

Μεταξύ 09:30 π.μ. και 10:00 π.μ. θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών. Ο έλεγχος ταυτοποίησης μπορεί να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, όποτε αυτό ζητηθεί, μέσω επίδειξης της φοιτητικής ταυτότητας στους επιτηρητές μέσω της κάμερας του υπολογιστή.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους:

Τη φοιτητική τους ταυτότητα και κατά τη διάρκεια όλης της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι, διαφορετικά θα εξαιρούνται της εξέτασης.

Η εξέταση θα διαρκέσει 1 ώρα (έναρξη: 10:00 π.μ.-Λήξη: 11:00  π.μ.). Ο τύπος των θεμάτων δεν θα είναι απαραίτητα ίδιος με προηγούμενες εξεταστικές περιόδους.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

Πρόσθετες πληροφορίες θα αναρτηθούν στο chat της ομάδας της εξέτασης.

 

Ο διδάσκων του μαθήματος

Α. Καλαμπούνιας