Επιλογή Σελίδας

Οι σημειώσεις της ύλης μου για το μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ έχουν αναρτηθεί στο MS teams στην αντίστοιχη αίθουσα με κωδικό: vj87d3h.

Α. Μπαδέκα