Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που θα συμμετέχουν στο Εργαστήριο Φυσικών και Χημικών Διεργασιών ότι οι παρουσιάσεις των διαδικτυακών θεωρητικών διαλέξεων θα αναρτηθούν από τους διδάσκοντες στην πλατφόρμα MS teams (κωδικός αίθουσας n1rsf7p)