Επιλογή Σελίδας

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS.

Έχουν δημιουργηθεί δύο αίθουσες (ομάδες) με όνομα:

1)      ΤΜΗΜΑ Α-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ-2020-2021 και κωδικό εγγραφής:  w4hpzv3 και

2)      ΤΜΗΜΑ Β-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ-2020-2021 και κωδικό εγγραφής:  z7c75p7

Καλείστε να εγγραφείτε στις αίθουσες ως εξής:

1)      Στο ΤΜΗΜΑ Α θα εγγραφούν οι φοιτητές που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε περιττό αριθμό (δηλαδή 1, 3, 5, 7, 9).

2)      Στο ΤΜΗΜΑ Β θα εγγραφούν οι φοιτητές που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε ζυγό αριθμό (δηλαδή 0, 2, 4, 6, 8 ).

Η εγγραφή στην αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει αποκλειστικά με την χρήση του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών, τουλάχιστον μια μέρα πριν την εξέταση που σύμφωνα με το πρόγραμμα ορίσθηκε για την Παρασκευή 29/01/2021 και ώρα 17.00.

Μεταξύ 17.00 και 17.30 θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών. Οι φοιτητές θα εισέλθουν στην αίθουσα με τον παραπάνω κωδικό. Θα πρέπει να έχουν την φοιτητική τους ταυτότητα για να την επιδεικνύουν στους επιτηρητές μέσω της κάμερας του υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια όλης της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι, διαφορετικά θα εξαιρούνται της εξέτασης.

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1.30 ώρες (έναρξη: 17.30-Λήξη: 19.00). Τα θέματα θα απαιτούν ανάπτυξη, θα απαντώνται χειρόγραφα σε λευκή κόλλα(ες) που θα έχετε μαζί σας, θα φωτογραφίζετε ή σαρώνετε (σκανάρετε) την απάντηση και το αρχείο θα αναρτάται (upload στο Assignments) ως εικόνα ή αρχείο pdf απ’ ευθείας στο αντίστοιχο πεδίο κάτω από τα θέματα μέσω του υπολογιστή.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος

Αθανάσιος Βλεσσίδης, Καθηγητής

Δημοσθένης Γκιώκας, Αναπληρωτής Καθηγητής