Επιλογή Σελίδας

Σχετικά με τις διαδικτυακές διαλέξεις που αφορούν το θεωρητικό μέρος των ασκήσεων του Εργαστηρίου Φυσικών και Χημικών Διεργασιών, αυτές θα πραγματοποιηθούν μία φορά, στις ημερομηνίες που έχουν ήδη ανακοινωθεί, για όλους τους φοιτητές και αφορούν το σύνολο της θεωρίας που πρέπει να γνωρίζετε κατά την εκτέλεση των ασκήσεων. Δεν επαναλαμβάνονται κάθε εβδομάδα.