Επιλογή Σελίδας

Τα προσφερόμενα-προτεινόμενα θέματα πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, έχουν ως κάτωθι:

1) Σχεδιασμός και σύνθεση  νέων βιοδραστικών ενώσεων μικρού μοριακού βάρους.

2) Σύνθεση  και χαρακτηρισμός νέων εν δυνάμει αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών.

 

Κων/ος Σκομπρίδης