Επιλογή Σελίδας

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ‘ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ’ θα γίνει την Παρασκευή (24-7-20) και

ώρα 2μμ. Τις πρόχειρες σημειώσεις του μαθήματος έχει αναλάβει να διανείμει  ένας συμφοιτητής σας. Θα

υπάρξει ενημέρωση για τον κωδικό της τάξης εξέτασης.

Ο Διδάσκων

.