Επιλογή Σελίδας

Η πρώτη πρόοδος στην Φυσικοχημεία Ι  για το Β τμήμα (Βλάχος) θα γίνει στις 11 Απριλίου και ώρα 11:00 μεσω ms teams

Οι φοιτητές που ο αριθμός μητρώου λήγει σε 0, 2, 4 στην αίθουσα Ι με κωδικό s56sxhj

Οι φοιτητές που ο αριθμός μητρώου λήγει σε 6, 8 στην αίθουσα ΙI με κωδικό tkbez09

Παρακαλώ να εγγραφείτε στις αίθουσες το συντομότερο δυνατόν.

Ο Διδάσκων

Κ. Βλάχος