Επιλογή Σελίδας

Η πρόοδος του μαθήματος “Φυσικοχημεία ΙΙ” στο αντικείμενο της Κινητικής θα διενεργηθεί την Τετάρτη, 22α Δεκ. 2021, ώρες 14:30-15:30, στις αίθουσες Χ3-132 και στο Αμφιθέατρο ΙΙ.

Ο διδάσκων