Επιλογή Σελίδας

Πρόγραμμα εργαστηρίου Φυσικοχημείας Ι

Τα ονόματα των φοιτητών που απαρτίζουν την κάθε εργαστηριακή ομάδα καθώς και το πρόγραμμα των πειραμάτων που θα πραγματοποιήσουν στα πλαίσια του μαθήματος  “Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι”, αναγράφονται στα παρακάτω συνημμένα αρχεία. Επίσης σε ξεχωριστό αρχείο φαίνεται η κατανομή των πειραμάτων στους εργαστηριακούς χώρους  Χ3-320 και Χ3-321.

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ