Επιλογή Σελίδας

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το εργαστηριακό μάθημα “Προχωρημένο Εργαστήριο Τροφίμων” τη Δευτέρα 21-3-2022 και ώρα 3μμ στην αίθουσα Χ2-094 για φροντιστηριακό μάθημα και τελική ρύθμιση των ομάδων.

Α. Μπαδέκα

Δ. Σκάλκος