Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται όσοι παρακολουθούν το μάθημα του ΜΠΣ “Προχωρημένη Βιοχημεία-Επιλεγμένα Θέματα Βιοχημείας” να συνδεθούν το Σάββατο 17-12-2021 στις 5 μ.μ στην ομάδα του MS-Teams “Προχωρημένη Βιοχημεία-Επιλεγμένα Θέματα Βιοχημείας 2021-2022” με κωδικό ομάδας 6ehei1h προκειμένου να καθορισθούν οι ημέρες και ώρες αναπλήρωσης των μαθημάτων.

Ο Διδάσκων

ΠΘ Δούλιας