Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι οι παραδόσεις του μαθήματος “Προχωρημένη Βιοχημεία-Επίκαιρα Θέματα Βιοχημείας” (του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Χημείας) θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ώρα 13.00 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι παραδόσεις θα είναι 3-ωρες και θα πραγματοποιούνται μέσω του MS-teams στην ομάδα «Προχωρημένα Θέματα Βιοχημείας», κωδικός ομάδας 0zqbu4o

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα να συνδεθούν στην ομάδα την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στις 11.00 π.μ. ώστε να συζητήσουμε την δομή του μαθήματος.  Για επικοινωνία με τον διδάσκοντα χρησιμοποιείστε το paschalisdoulias@uoi.gr

 

Ο Διδάσκων,

 

Πασχάλης-Θωμάς Δούλιας, PhD

Επ. Καθηγητής Βιοχημείας