Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να εγγραφούν στην αίθουσα MS teams με κωδικό: pebr66z

και αφορά το μεταπτυχιακό μάθημα Προχωρημένα Μαθήματα Διεργασιών και Συσκευασίας Τροφίμων.

Α. Μπαδέκα

Αναπλ. Καθηγήτρια