Επιλογή Σελίδας

Για τις διαλέξεις μου στο μεταπτυχιακό μάθημα προχ μαθ Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων

το λινγκ και ο κωδικός είναι παρακάτω. Θα γίνει διάλεξη την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Η ώρα θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες στο ms teams.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2cf9d071eda948b6832fa0a553b4f137%40thread.tacv2/conversations?groupId=40dea52b-70be-4da8-b137-68639b4e3586&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

qblk94x

Ι. Ρούσσης