Επιλογή Σελίδας

Καλούνται όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δήλωσαν το μάθημα προχωρημένα μαθήματα Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων σε μικρής διάρκειας συζήτηση για διαδικαστικά θέματα του μαθήματος σήμερα στις 7:45 μμ

Ο σύνδεσμος είναιhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3axbcNmbKca4Cihus08J_Z0F40gch2mwZXuK7ji28faeE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7e6438d3-273c-4988-b176-4f6eb716c808&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Ι. Ρούσσης