Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι πρακτικές εξετάσεις στο μάθημα [ΧΗΥ102]: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές-Πληροφορική, του πρώτου εξαμήνου του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Χημείας, θα διεξαχθούν την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 στην αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Μεταβατικό Κτίριο, εκεί όπου έγινε και το εργαστήριο του μαθήματος κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.

Οι φοιτητές/τριες έχουν χωρισθεί σε  διαφορετικές ομάδες εξέτασης και μπορούν να βρουν σε ποια ομάδα ανήκουν (με βάση τον Αριθμό Μητρώου τους), καθώς και την ώρα που θα προσέλθουν για εξέταση, στους πίνακες που βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο της ανακοίνωσης.

ΑΡΧΕΙΟ