Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση προόδου για το μάθημα ‘ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ’ του 8ου εξαμήνου θα γίνει προφορικά, την Τρίτη 18/5/2021, στις 16:00-19:00. Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν αλλά δεν έχουν δηλώσει ακόμη τη συμμετοχή τους στην εξέταση, παρακαλούνται να ενημερώσουν με email το διδάσκοντα άμεσα. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουν το αν είναι διαθέσιμοι πριν τις 18:00 ή όχι, ώστε να γίνει ο προγραμματισμός των ομάδων.

Ο διδάσκων

Γεώργιος Παπαγεωργίου