Επιλογή Σελίδας

Η διάλεξη της Τρίτης 6 Απριλίου 2021 για το μάθημα ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ δεν θα πραγματοποιηθεί. Η ημέρα και ώρα αναπλήρωσης θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές στο επόμενο μάθημα.

Ο διδάσκων

Γεώργιος Παπαγεωργίου