Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται η έναρξη του μεταπτυχιακού μαθήματος  του Α εξαμήνου “Βιολογικές Μεμβράνες: Δομή, Οργάνωση και Λειτουργίες. Βιοσηματοδότηση” με κωδικό ΣΧΒ06, την Τρίτη, 10-11-2020, στις 10:00 πμ.

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν να συνδεθούν στο MS-TEAMS με τον κωδικό 18sk93r