Επιλογή Σελίδας

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει  να εγγραφούν στην αίθουσα MSteams ΠΜΣ Προχ. Μαθ. Διεργασιών και Συσκευασίας Τροφίμων με κωδικό: 03jmr59 για το μάθημα του Β’ εξαμήνου στην οποία θα βρίσκουν το υποστηρικτικό υλικό του μαθήματος.

Α. Μπαδέκα, Αναπλ. Καθηγήτρια