Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί που έχουν γίνει δεκτοί στην Β’ προκήρυξη (Φεβρ. 2021) και ενδιαφέρονται για το μάθημα “Προχωρημένα Μαθήματα Διεργασιών και Συσκευασίας Τροφίμων” να εγγραφούν ΑΜΕΣΑ στην αντίστοιχη αίθουσα MSteams με κωδικό: pebr66z.

Α. Μπαδέκα

Αναπλ. Καθηγήτρια