Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μαθήματος “Προχωρημένα Μαθήματα Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων” ξεκινούν την Τετάρτη 9-11-2022 και ώρα 4μμ στην αίθουσα Χ3-230Α σύμφωνα μα το πρόγραμμα.

Α. Μπαδέκα