Επιλογή Σελίδας

Εκτάκτως αυτή την εβδομάδα το μάθημα της Ιστορίας της Χημείας θα γίνει την Παρασκευή 11/11/2022 στις 13:00 στην αίθουσα Χ2-094.

Εκ των διδασκόντων

Γεώργιος Παπαγεωργίου