Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται για το Μάθημα του ΠΜΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΑΖΑ» να ενημερώσουν σχετικά το διδάσκοντα με email.

Ο διδάσκων

Γεώργιος Παπαγεωργίου