Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει το μάθημα του ΠΜΣ (Κατ. Ι) – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ να προσέλθουν την Δευτέρα 11-04-2022 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα Χ3-230Α.

Ο Διδάσκων,

Δ. Γκιώκας