Επιλογή Σελίδας

Οι φοιτητές  του 7ου εξαμήνου που επιθυμούν αν παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής “Περιβαλλοντική Γεωχημεία-Ορυκτολογία”  καλούνται να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα στο  e-mail : dchela@uoi.gr

Δήμητρα Χελά