Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση των μαθημάτων “Αρχές Φασματοσκοπίας” και “Φυσικοχημεία Ι, μονά ΑΜ” θα γίνει μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Λεπτομέρειες θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση.

Ο διδάσκων

Δημ. Τάσης