Επιλογή Σελίδας

Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθούν την τετάρτη 28/09/2022 διαδικτυακά (MSΤeams) στην αίθουσα με κωδικό cv4pyye

Εκ του εργαστηρίου

Ι. Κωνσταντίνου

Καθηγητής