Επιλογή Σελίδας

Ανακοίνωση

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα Χ2-097 θα γίνει η παρουσίαση του Μ.Δ.Ε. από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αλεξάνδρα Νίκου,

με τίτλο:

 

«Μοριακός σχεδιασμός και σύνθεση νέων βιοδραστικών αναλόγων του φαρμάκου Lenvatinib, εν δυνάμει αναστολέων για τη θεραπεία νεοπλασιών»

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση εξ αποστάσεως, παρέχεται η δυνατότητα μέσω του κάτωθι συνδέσμου: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a61af0cec20574abba58c6d36aee9bcfe%40thread.tacv2/General?groupId=e0112ad4-ddcc-4a01-98e5-0362d5d35708&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Ο επιβλέπων

Κων/ος. Σκομπρίδης