Επιλογή Σελίδας

Την Δευτέρα 20-7-2020 στις 14:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η υποστήριξη των αποτελεσμάτων της μεταπτυχιακής εργασίας του Μ.Φ. Αλέξανδρου Κιαπέκου με τίτλο «Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων του Pt(II) και Pd(ΙΙ) με τροποποιημένες τερπυριδίνες» στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την διαδικασία να επικοινωνήσουν με τον επιβλέποντα (agaroufi@uoi.gr) για να προστεθούν στην ηλεκτρονική αίθουσα.

Ο επιβλέπων

Καθ. Α. Γαρούφης