Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ο κ. Θεόδωρος Χατζημητάκος υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Χημείας του Π.Ι., θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της διδακτορικής του διατριβής με θέμα:

“Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον υγροχρωματογραφικό προσδιορισμό σουλφοναμιδίων μετά από μικροεκχύλιση με καινοτόμα (νανο)υλικά. (Development of analytical methods for the HPLC-based determination of sulfonamides after microextraction with novel (nano)materials)”

Η παρουσίαση θα γίνει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 14.30. Όσοι/ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση μπορούν να στείλουν μήνυμα στο επιβλέποντα (cstalika@uoi.gr) ώστε να διευθετηθεί η σύνδεση στο Microsoft Teams.

Κ. Σταλίκας