Επιλογή Σελίδας

Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών Βιοχημείας θα γίνουν διαδικτυακά μέσω MS-TEAMS, το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 11.00. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν την εργασία τους, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τον/την Επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια και να αποστείλουν τον τίτλο της εργασίας τους και το Ον/νυμό τους στο e-mail: atselep@uoi.gr, μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, προκειμένου να ανακοινωθεί το πρόγραμμα των παρουσιάσεων.

Από το Εργαστήριο Βιοχημείας