Επιλογή Σελίδας

Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών του τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 από 10:00-14:00, στις αίθουσες Χ2-094 (Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας) και Χ2-097 (Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας).

Εκ του Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας