Επιλογή Σελίδας

Ανακοίνωση,
Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών του εργαστηρίου Aναλυτικής Xημείας θα γίνουν την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου και η τέταρτη 4 Οκτωβρίου στην αίθουσα X3-094 στις 10:00 πμ.

Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών του εργαστηρίου Aνόργανης Xημείας θα γίνουν την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου και Παρασκευή 6 οκτωβρίου στην αίθουσα X3-094 στις 10:00 πμ.

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συνεννοηθούν με τους επιβλέποντες τους για τις παρουσιάσεις αυτές

Από τον Tομέα Aνόργανης και Aναλυτικής Xημείας