Επιλογή Σελίδας

Η παρουσίαση-εξέταση των πτυχιακών εργασιών του τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17-7-2020 (ώρα έναρξης 12.00) και την Τετάρτη 22-7-2020 (ώρα έναρξης 13.00) μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Έχουν δημιουργηθεί δυο ομάδες Α. Πτυχιακές Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας (κωδικός εγγραφής s6rlt37) και Β. Πτυχιακές Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας (κωδικός εγγραφής iu2gnsy). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να εγγραφούν στην ομάδα (εργαστήριο) που ανήκει ο επιβλέπων της εργασίας τους.