Επιλογή Σελίδας

Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών του τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες Χ2-094 (Εργ/ριο Ανόργανης Χημείας) και Χ2-097 (Εργ/ριο Αναλυτικής Χημείας) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023, Ωρα 10-12:30

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023, Ωρα 10-12:30

Εκ του τομέα.