Επιλογή Σελίδας

Οι παρουσιάσεις των Πτυχιακών Εργασιών στη Βιοχημεία θα γίνουν την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 στις 10:00. Όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν την Πτυχιακή τους να αποστείλουν μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 το μεσημέρι τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ΑΜ), όνομα επιβλέποντα και τίτλο εργασίας στο email: atselep@uoi.gr. Η αποστολή των στοιχείων είναι απαραίτητη προκειμένου να διαμορφωθεί το πρόγραμμα και να οριστεί η αίθουσα παρουσίασης των εργασιών.

Από το Εργαστήριο Βιοχημείας