Επιλογή Σελίδας

Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών του Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 29 Σεπτέμβρη 2022, διαδικτυακά με χρήση της εφαρμογής MS teams στις 11.00. Κωδικός αίθουσας u0t5bn3.

Ο συντονιστής