Επιλογή Σελίδας

Οι παρουσιάσεις σας ξεκινούν την Τρίτη, 14η Δεκ. 2021, και θα συνεχισθούν τις ημερομηνίες Τρίτη, 21η Δεκ. 2021, και Τρίτη, 11η Ιαν. 2022, στην αίθουσα Χ3-132 από ώρα 15:00 και μετά.

Ο διδάσκων