Επιλογή Σελίδας

Ο κωδικός για την αίθουσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (2020-2021) είναι: vo81dn2

Την Πέμπτη 18-3-2021 και 11-13 θα γίνει η πρώτη διάλεξη.

Η διδάσκουσα

Α. Μπαδέκα