Επιλογή Σελίδας

ΟΙ παραδόσεις τους μαθήματος Οργανική Χημεία ΙΙ συνεχίζονται, ως είθισται, με χρήση του μαυροπίνακα (πράσινος είναι)… Παρόλα αυτά, εσωκλείονται οι παραδόσεις της 21 και 23 Νοέμβρη 2022 σε μορφή powerpoint και αφορούν την ύλη “καρβονυλική ομάδα-αλδευδες και κετόνες”

ΑλΔΕΥΔΕΣ και Κετονες1