Επιλογή Σελίδας

Οι παραδόσεις του μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 7ου Εξαμήνου «Στατιστική Επεξεργασία και Έλεγχος Ποιότητας Πειραματικών Δεδομένων στη Χημική Ανάλυση» θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στις 13:00-15:00, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams (κωδικός: 5j41u3z).

 

Οι διδάσκοντες του μαθήματος

Κ. Σταλίκας , Β. Σακκάς