Επιλογή Σελίδας

ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΈΡΑ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:30

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ:  hi3kl1b

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ