Επιλογή Σελίδας

Οι παραδόσεις του μαθήματος “Αναλυτική Χημεία ΙΙΙ” συνεχίζονται κανονικά, όπως προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα. Η αίθουσα στην οποία θα συνδέονται οι φοιτητές μέσω του ΜS TEAMS, από 1η Απριλίου 2021 θα είναι η ακόλουθη:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ (Κ. ΣΤΑΛΙΚΑΣ)

 team code: tdz1sk7

Καθ. Κ. Σταλίκας