Επιλογή Σελίδας

Λαμβάνοντας υπόψιν την προτροπή της της διοίκησης του Τμήματος για την χρονική διευκόλυνση της διεξαγωγής των εργαστηρίων, καθώς και τα σχετικά emails φοιτητών, οι παραδόσεις του μαθήματος ‘Χημικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας’ θα συνεχιστούν την Δευτέρα 26/04/2021 στις 14:00 και την Πέμπτη 06/05/2021 στις 09:00.

Ο διδάσκων

Δ.Πετράκης