Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας, που έχουν δηλώσει (ή σκοπεύουν να δηλώσουν) το μάθημα “Εφαρμογές Νανουλικών στη Αναλυτική Χημεία”,

να συνδεθούν την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στην τάξη του μαθήματος στο MS-Teams (Εφαρμογές Νανο−υλικών στη Αναλυτική Χημεία Π.Μ.Σ.) με κωδικό nj6m6ft.

Δ. Γκιώκας