Επιλογή Σελίδας

Το Τμήμα Χημείας προγραμματίζει την οργάνωση σειράς σεμιναρίων σε θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου της Χημείας.

Τα σεμινάρια θα απευθύνονται σε τελειόφοιτους του τμήματος (4ετής και άνω), μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορές και μεταδιδάκτορες ερευνητές.

Προκειμένου τα σεμινάρια να τύχουν της μεγαλύτερης δυνατής απήχησης και αποδοχής όλων των συμμετεχόντων, θα θέλαμε να ακούσουμε και την δική σας άποψη για το περιεχόμενο, την μορφή και των είδος των σεμιναρίων.

Για τον λόγο αυτό καλούμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορές και μεταδιδάκτορες ερευνητές σε ανοιχτή διαδικτυακή συνάντηση την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00.

Προκειμένου να συμμετάσχετε θα πρέπει να συνδεθείτε μέσω MS-TEAMS στην ομάδα: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ με κωδικό: zvuppw1

 

Η Επιτροπή Σεμιναρίων και Διαλέξεων του Τμήματος Χημείας

Δ. Γκιώκας

Δ. Σκάλκος

Π. Δούλιας