Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μαθήματος Οργανική Χημεία ΙΙ συνεχίζονται την Τετάρτη 18 Νοέμβρη 2020(αλλαγή διδάσκοντα), στην ηλεκτρονική αίθουσα με κωδικό kp6160a σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά τις καρβουνυλικές ενώσεις (αλδεύδες και κετόνες).

Λ. Χατζηαράπογλου